BSBD: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - Aralık 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Examinatıon of healthy lifestyle attitudes of physical education and sports teaching department students
Ahmet Haktan Sivrikaya, Sibel Karaca Sivrikaya, Özlem Şahin Altun
doi: 10.5505/bsbd.2013.32032  Sayfalar 133 - 138

3.
16-20 yaş grubu ergenlerde aile işlevleri ve kişilerarası ilişki tarzının incelenmesi: bir üniversite örneklemi
Investigation of the interpersonal relationship styles and family functions in 16-20 years old adolescents: a university sample
Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Nevin Onan, Yüksel Can Öz
doi: 10.5505/bsbd.2013.77487  Sayfalar 139 - 146

4.
Erkeğin Kadına Yönelik Şiddete Bakışı ve Tutumu
Man’s View Towards Violence Against Women
Gökçe Demir, Gizem Deniz Bulucu, Ayşegül Özcan
doi: 10.5505/bsbd.2013.44265  Sayfalar 147 - 152

5.
Üniversite Öğrencilerinin “Piercing”e Yönelik Bilgi Ve Tutumları
Knowledge And Attitude Of Undergraduates Oriented “Piercing”
Dilek Çakır Umar, Filiz Öğce, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal Akmeşe
doi: 10.5505/bsbd.2013.46362  Sayfalar 153 - 159

6.
Hipertansiyonlu Bireylerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu
Use Of Complementary And Alternatıve Treatment In The Patıents with Hypertensıon
Şefika Dilek Güven, Gamze Muz, Nuriye Efe Ertürk, Ayşegül Özcan
doi: 10.5505/bsbd.2013.02996  Sayfalar 160 - 166

7.
Hemşirelerin İş Yaşamı kaliteleri ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of The Relatıonship Between Patient Satisfaction with Quality of Nursing Work Life
Ruşen Öztürk, Duygu Güleç, Sezer Er Güneri, Ümran Sevil, Nalan Gürmen
doi: 10.5505/bsbd.2013.42714  Sayfalar 167 - 174

8.
Yaşlı Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı Osteokalsin Seviyesinin Değerlendirilmesi
Gingival Crevicular Fluid Osteocalcin Levels in Elderly Patient with Periodontal Disease
Sabri Fatih Kurşunlu, Veli Özgen Öztürk, Mehmet Zahit Baş
doi: 10.5505/bsbd.2013.35219  Sayfalar 175 - 178

OLGU SUNUMU
9.
İntrapankreatik lipom: Görüntüleme bulguları
Intrapancreatic lipoma: Imaging findings
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Murat Yıldar, Gülen Demirpolat, Bahri Keyik
doi: 10.5505/bsbd.2013.95967  Sayfalar 179 - 182

DERLEME
10.
Periodontal Hastalıkta Yaşlılık ile Kemik Markırlarının İlişkisi
Relationship Between Ageing and Bone Turnover Markers in Periodontal Disease
Sabri Fatih Kurşunlu, Veli Özgen Öztürk
doi: 10.5505/bsbd.2013.41636  Sayfalar 183 - 186

11.
Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Klinik Karar Vermeye Etkisi
Clinical Decision-making on the Effect of Critical Thinking in Nursing
Alev Yıldırım, Sultan Taşcı
doi: 10.5505/bsbd.2013.75046  Sayfalar 187 - 191

12.
Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği
Health and safety of health care workers
Ayşe Meydanlıoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2013.53825  Sayfalar 192 - 199